יום האישה 2023:
לא יחזירו את הזכויות שלנו לאחור!

גם אני מתנגדת למהפכה המשטרית
חתמי עכשיו:

מעל

0
כבר חתמו

תודה שחתמת!
מיד נעביר אותך לשיתוף העצומה
חשוב להעביר לכל הקבוצות והחברים!
יחד נגיע למיליון חותמים נגד המהפכה המשטרית!

דילוג לתוכן